Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
Pszichológia Online
 
Főoldal /Könyvismertetések / Csépe Andrea (szerk.): Összefogás a depresszió ellen Kézikönyv a segítő foglalkozásúak számára
 
 
 
 
mipszi.hu: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban
HVG: Bagdy Emőke: Miért veszélyes, ha a gyerek mer nemet mondani?
hetek.hu: Generációkon át hat az iskolai erőszak
hvg.hu: Új vizsgálat: így is csillapítható a fájdalom gyógyszer nélkül
 
Pszichológiai konzultáció Budapesten
Lélekkel az Egészségért Központ
Bee-paletta
Újbudai Nevelési Tanácsadó
Nyomtatható verzió

Csépe Andrea (szerk.): Összefogás a depresszió ellen Kézikönyv a segítő foglalkozásúak számára

""Mert szép a világ, úgy találom
s a rút csupán a szépnek árnya;
mert szép a világ, mint egy álom,
mint egy istennek hajnalálma."
Babits Mihály: Éhszomj
Nehezen találhattak volna a szerzők találóbb mottót ehhez a könyvhöz, melynek célja egy európai pályázat és program bemutatása és magyarországi kiépítése.Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2007
236 oldal, 3000 Ft


Stressz és depresszió... Ha a laikust saját maga vagy a környezetében élők lelki egészsége foglalkoztatja vagy egyszerűen csak a pszichológiára gondol, talán ez az a két kifejezés, amely rögtön eszébe jut. A Selye János nevéhez fűződő "stressz" szó mára sajnos mindennapi szókincsünk szerves részévé vált. Stresszről akkor beszélünk, ha valaki olyan helyzettel találkozik, amely megítélése szerint próbára teszi a rendelkezésre álló erőforrásait. A stressz annál erősebb, minél nagyobb alkalmazkodást követel meg. Napjainkra életminőségünk meghatározó tényezője lett, amellyel mindenképpen foglalkoznunk kell. Az elsajátított megküzdési stratégiáink, a múltunkból hozott, gyerekkorunkban tanult feszültségkezelési technikáink nagyban meghatározzák jelenlegi és jövőbeli lelki állapotunkat, egészségünket. Szerencsére mára már szakmai berkeken kívül is nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem csupán életünk egyik marginális szeletéről van szó, hanem egyéni boldogságunk egyik legmeghatározóbb tényezőjéről.

Ebben a közgondolkozást is formáló folyamatban fontos integráló szerepet tölthet be a Csépe Andrea által szerkesztett könyv. "A kötetben bemutatott európai pályázat célja a modern kor egyik legfenyegetőbb egészségi kihívásának, a lelki egészség romlásának, ezen belül is a depressziónak és az öngyilkossági veszélyeztetettségnek korai felismerése és lehetőség szerinti megelőzése" - olvashatjuk Dr. Kopp Mária megfogalmazásában. Korántsem tűnnek túlzónak a professzorasszony szavai, amikor "legfenyegetőbb egészségi kihívásról" beszél. A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében számos kutatás vezetőjeként szerzett tapasztalata és kutatási eredményei mondatják ezt vele. Éppen szakmai hitelessége miatt fogadhatjuk el véleményét, miszerint a könyvben bemutatott Európai Szövetség a Depresszió Ellen (EAAD - European Alliance Against Depression) projekt 16 európai országban beindított programjai jelentős mértékben hozzájárulhatnak a depresszió és az öngyilkosság elleni küzdelemhez.

Az EEAD egyik központi gondolata a probléma többszintű megközelítése és kezelése: hangsúlyt fektet az egészségügyi szakemberek megfelelő képzettségére, az érintett betegek környezetének kezelésbe történő bevonására, az információáramlás lehető legmagasabb szintjének megteremtésére és fenntartására, utóbbiba beleértve a nagyközönség számára történő információközlést, előadások szervezését, vagy éppen a médiában történő rendszeres és átgondolt megjelenést.

A könyvön mindvégig érződik a közreműködők téma iránti mély elkötelezettsége, legyen szó akár a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársairól, akár a programban résztvevő, "terepen dolgozó" szakemberekről. Konkrét kutatási eredményeiket és a jövőre vonatkozó terveiket tárják az olvasó elé. Bepillantást kaphatunk a folyamatba, ahogyan egy nagyléptékű projekt a szárnyait bontogatja Magyarországon. Külön öröm, hogy nem csupán száraz tervekről hallunk, hanem már működő programokról is. A tudományosabb beállítottságú olvasó a korábbi magyar kutatások részletes eredményeiben is elmélyülhet, amelyek - bár nem különösképpen festenek kedvező képet hazánk mentálhigiénés állapotairól - mindenképpen szükségesek a probléma megfelelő súlyú kezeléséhez. A magyarországi depresszióhelyzet régiónkénti bemutatása pedig igen megszívlelendő következtetéseket tartogat számunkra.

A kiadvány felépítésében is tükröződik az EAAD által fontosnak tartott interdiszciplináris megközelítés. Olvashatunk a krízismegelőzés és lelki segítségnyújtás preventív szerepéről, a pszichiátriai kezeltek káros stigmatizációjáról, a magyar lakosság öngyilkossággal kapcsolatos attitűdvizsgálatáról, az egészségkommunikációban nélkülözhetetlen médiahasználat hatékony kialakításáról, az iskolai depresszió megelőzéséről. Külön pozitívum, hogy számos alapítvány, szervezet munkájáról kapunk képet, így aki komolyabban érdeklődik a programok iránt, rengeteg információval gazdagodhat, beleértve az egyes szervezetek elérhetőségeit is.

Külön említésre érdemesek a WHO 1999-ben elindított SUPRE programjához kapcsolódó információs kiadványai, melyek több mint hatvan oldalt tesznek ki a könyvből. Ezek egyaránt szólnak az önkénteseknek, a szuicidprevenciót célul kitűző önsegítő csoportok szervezőinek, de háziorvosoknak és egyéb egészségügyi szakembereknek, szociális területen tevékenykedőknek is, és nem maradnak ki a fiatalokkal foglalkozó szakemberek sem. Bár ezen információs kiadványok nem tekinthetőek hivatalos WHO anyagoknak, remek eligazodást adnak a területen dolgozók, illetve az iránta érdeklődők számára.

Nehéz helyzetben lehetett a szerkesztő a könyv összeállításakor, hiszen a depresszió elleni összefogás széles körű ismereteket igényel, s ezek egyetlen kiadványban történő megjelentetése csaknem lehetetlen vállalkozás. A nehézség ellenére igen színvonalas eredmény született, amely méltó lehet az EAAD program hazai bevezetéséhez és elterjesztéséhez. Csak remélhetjük, hogy számos további könyv születik majd a témában, időről időre bemutatva a Magyar Szövetség a Depresszió Ellen tevékenységét és elért eredményeit.

Dudás Ferenc
2007. szeptember

 
Oldal tetejére
 
 
 
Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
 
 
Copyright, Pszichológia Online, 2002.