Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
Pszichológia Online
 
Főoldal /Könyvismertetések / Kende B. Hanna: Harry Potter titka. A gyermek csodavilága
 
 
 
 
mipszi.hu: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban
HVG: Bagdy Emőke: Miért veszélyes, ha a gyerek mer nemet mondani?
hetek.hu: Generációkon át hat az iskolai erőszak
hvg.hu: Új vizsgálat: így is csillapítható a fájdalom gyógyszer nélkül
 
Pszichológiai konzultáció Budapesten
Lélekkel az Egészségért Központ
Bee-paletta
Újbudai Nevelési Tanácsadó
Nyomtatható verzió

Kende B. Hanna: Harry Potter titka. A gyermek csodavilága

Kende Hanna az első négy Harry Potter kötet gyermeklélektani tanulságait elemzi. A regényfolyam történéseivel párhuzamba vont gyermek-pszichodrámás epizódok azt sejtetik, a gyereklélek jellegzetes szükségleteinek kitapintása vezethetett az átütő sikerhez.

A világ Harry Potter lázban ég. A négy kötetet és az első részből elkészült filmet övező marketing hadjárat miatt sokak szerint nehéz már elkülöníteni a tulajdonképpeni mű által kiváltott rajongást a profi hatáskeltők által hergelt, s szinte kontrollálatlan fogyasztói magatartásban manifesztálódó Harry Potter habzsolástól. A tömegkultúra iránti fanyalgás dacára vitathatatlan, hogy a Rowling által megírt roxforti varázsvilág delejes hatással van a gyermek- és nem szégyellni való: a felnőttlélekre is. Úgy tűnik, a sosem látott siker meglepte a szakembereket. Általános az a hozzáállás, mely szerint valamiféle titkot kell keresni Harry Potter hatása mögött.

A téma ereje szerencsésen kimozdította az aktualitásokra való spontán reagálásban nemigen jeleskedő hazai pszichológiai közeget is - igen örvendetes, hogy a Harry Potter jelenség körüli médiasodrás megtalálta és megszólaltatta a gyermekpszichológusokat, s még örvendetesebb, hogy a szakma egy "up-to-date" téma kapcsán egységes, józan és felkészült véleményt tudott képviselni a nagy nyilvánosság előtt. Kende Hanna munkája is a világ jelenségeire való viszonylag friss reakció példája.

Mégis... A könyv olvastán furcsa kettősség érződik. Vajon a kiadványnak témája vagy ürügye Harry Potter? Papírforma szerint Harry Potter titkát hivatott elemezni, a szerző számára azonban e csodavilág szemlátomást csak műfaja miatt emelkedik ki a pszichoterápiás gyakorlata során szeme elé kerülő számtalan gyermeki világból. Nem szükségszerű eldöntenünk, hogy a cél Harry Potteren keresztül eljutni a gyermeki fantázia elemzéséhez vagy a gyermeki fantáziaszükségletek megértésével közelebb jutni a Harry Potter-jelenséghez. A lényeg az a párhuzam, amit a gyerekek fantáziavilága és a varázslatokkal teli rowlingi mese között vonhatunk.

Nem véletlen tehát, hogy Kende Hanna érdeklődésére a mű születésének körülményei, Rowling egyénisége, élettörténete, álmai és fantáziái is igényt tarthatnak. A pszichológus szemével a művészi alkotás valamiféle köztes termék, nyilvánvalóan a külső valóság része, mégis a belső világot hordozza - félúton van tehát az én és a nem-én között, a zseniális analitikus, Winnicott foglamával élve átmeneti tárgy. Nem különbözik ilyen szempontból gyermekkori mackóktól, vagy az első játéktapasztalatoktól: közös funkciójuk a szorongástól és magányosságtól való védelem. Noha a gyermek közvetlen önreflexióra még nem képes, személyiségéből kiemelt tulajdonságokat e tárgyra vetítve viszonyulni tud e tulajdonságokhoz. Harry Potter tehát Kende Hanna szerint az írónő átmeneti tárgya, aki lehetővé teszi számára, hogy újraélje, átértékelje, feldolgozza gyermekkori érzésvilágát.
Gyermekpszichodráma

Mi is történik?
A csoportba megérkező gyerekek egy bevezető fázis után - ennek célja egyfajta "zsilipelés", vagyis a túlfűtött gyerekek lehűtése és a visszafogottak bevonása - közös rajzolás következik. A gyermeki rajz tulajdonképpen küszöb a kimondható, megjeleníthető és a tudatosan még nem vállalható tartalmak között. A rajzokból s a közös kommentárokból bontakoznak ki a lejátszandó pszichodráma körvonalai. Elsőként a történet vázát javasló gyermek választ szerepet, majd a többiek, s a pszichodramatisták aktív részvételével megindul maga a játék, mely improvizációkon keresztül nyeri el egyszeri, megismételhetetlen formáját.

Amit Rowling belső világából az íráson keresztül valósít meg, azt a gyermek álmain, játékán - és adott esetben a pszichodrámás közegben fejezi ki. A pszichológus szerint mindkét esetben az aktív katarzis élménye jelenik meg, míg a mű olvasásakor a gyermek a passzív katarzis révén részesül ugyanennek az élménynek egy változatában. Az összekötő lánc ehhez a hősökkel való azonosulás - a klasszikus meseelemzések hagyománya szerint ezért Kende Hanna egy harmadik szinten is elemez: a mű szereplőit mint valós figurákat veszi gyermekpszichológusi górcsője alá. Az olvasó ugyanis Harry Potter megoldásai, külső szörnyekkel és belső félelmekkel való megküzdéseinek mintájára bánik el saját rémeivel.

Ahogy az elemzési síkok óhatatlanul egymásba csúsznak és keverednek, úgy válik az első fejezetekben világosan strukturált és tiszta koncepció szerint építkező könyv kissé kuszává. A Harry Potter-jelenség történeti áttekintését illetve más elemzések és kritikák összegzését követően a szerző gyerekekkel folytatott beszélgetések alapján, saját közvetlen élményeikre támaszkodva igyekszik megragadni a Potter-hatás fontosabb szempontjait. A továbbiakban e kirajzolódó aspektusokat - a valóságból való menekülés, identifikáció, a jó és a rossz harca - veszi végig a fent említett elemzési síkokon, vagyis Rowling fantáziáit, a mű belső világát és a gyermekek pszichodrámás epizódokkal illusztrált fantáziavilágát vizsgálva.
Gyermekpszichodráma

Mire jó?
- A szorongó, problémás, túlhajszolt gyermek örömét leli saját játékos tevékenységében
- Saját spontán aktivitása révén katarzisélményhez jut (cselekvéskatarzis), valamint akár nézőként is részesül egyfajta passzív katarzisban
- A szimbolikus kifejezésmód lehetővé teszi, hogy a gyerek eltekinthet a konfliktusok közvetlen megnevezésétől, s új megoldási módokat is "kipróbálhat"
- A csoport, az együttes élmény sokszor hiányzó vagy sérült szocializációs folyamatot pótol
- A különböző nemű csoportvezetők révén pedig korrektív érzelmi tapasztalatban részesülhetnek a korai anya (és apa-)kapcsolat elégtelenségétől szenvedő gyerekek
Forrás: Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma. Osiris, 2000.

Az egyensúly néhol elbillen a Harry Potter történet egyszerű elmesélésének irányába, néhol az ismertetett gyermekpáciensek élettörténetével vont párhuzam miatt túlságosan hangsúlyossá válik a bántalmazott gyermek témája. A gyermekklinikum iránt elkötelezett olvasó több helyen utánakapna a fel-felvillantott eseteknek - sajnos csak két-három terápiás folyamatba nyerünk belátást, a keretek ismeretében talán kár volt említésszinten elhinteni ennél több, kifejtésre nem kerülő esetmorzsát. Némileg kilóg a mű szerkezetét taglaló fejezet is, mely mintha valamiféle műelemzői kötelességtudatból került volna be - a szerkezeti elemzés leíró szintű marad, a gyermeki fantáziákkal vont párhuzamok sántítanak, s a pszichológiai elemzéshez nemigen tesznek hozzá újat.

Az ilyesfajta következetlenségek ellenére a Harry Potter titka az utóbbi idők legfrissebb ihletettségű, gyermekpszichológiai szemléletébe aktuális témán és számos esetbemutatáson keresztül bevezető munka. Egyszerűen öröm az ilyet olvasni.

Kiss Kinga
2001. december

 
Oldal tetejére
 
 
 
Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
 
 
Copyright, Pszichológia Online, 2002.