Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
Pszichológia Online
 
Főoldal /Könyvismertetések / Garai László: Az emberi potenciál mint tőke Bevezetés a gazdaságpszichológiába
 
 
 
 
mipszi.hu: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban
HVG: Bagdy Emőke: Miért veszélyes, ha a gyerek mer nemet mondani?
hetek.hu: Generációkon át hat az iskolai erőszak
hvg.hu: Új vizsgálat: így is csillapítható a fájdalom gyógyszer nélkül
 
Pszichológiai konzultáció Budapesten
Lélekkel az Egészségért Központ
Bee-paletta
Újbudai Nevelési Tanácsadó
Nyomtatható verzió

Garai László: Az emberi potenciál mint tőke Bevezetés a gazdaságpszichológiába

Garai László könyve nem könnyű nyári olvasmány ugyan, de megéri a fáradtságot. Újszerű szemlélete gondolkodásra ösztönöz, hatásos példái pedig alaposan körüljárják az emberi tényező közgazdasági szerepét.

Egy gazdaságpszichológiai tankönyv kétszeresen is igényt tarthatna a népszerűségre. Egyrészt a témája miatt: a gazdasági folyamatok pszichológiai tényezői valószínűleg nemcsak a pszichológusokat és a közgazdászokat, hanem a laikusokat is érdeklik. Másrészt a műfaja miatt: a pszichológiai témájú könyvkiadásban ugyanis egyre elterjedtebbek és népszerűbbek az egy-egy területtel kapcsolatos tudnivalókat átfogóan és érthetően (no és persze tanulhatóan) bemutató tankönyvek. Garai László könyve igen érdekes olvasmány, bár olvasótáborának gyarapodása inkább csak az elsőként említett okból várható. Az alcímben ígért bevezetést az Olvasó mindenesetre feltétlenül megkapja, sőt olyasmit is, amit egy ilyen könyvtől nem várnánk.
Garai László
az interneten

Garai László honlapja

A könyv innen letölthető

A könyv első, kisebbik fele azokat a pszichológiai elméleteket és fogalmakat tekinti át, amelyek relevánsak lehetnek a gazdasági folyamatok szempontjából. A pszichológusok számára valószínűleg nem tűnik nagyon meglepőnek (de a közgazdászoknak esetleg igen), hogy a gazdasági viselkedés elemzésekor nem mindegy, milyen modellünk van az e folyamatokban részt vevő emberről. Nem mindegy, hogy az embert, aki pl. megvásárol valamilyen terméket, homo oeconomicusnak tekintjük-e, aki saját hasznát igyekszik maximalizálni, vagy társas identitással rendelkező pszichológiai lénynek, akit saját magáról kialakított vélekedései és a más emberekkel alkotott kapcsolatrendszere legalább annyira befolyásolnak a döntésekben, mint az anyagi javakban mérhető haszon; esetleg olyasvalakinek, akt belső érzelmi feszültségei és tudattalan folyamatai motiválnak nemcsak a magánéletében, hanem gazdasági döntéseiben is.

Az már persze a pszichológia viszonylag fiatal tudomány jellegéből fakad, hogy ilyen modellje rögtön több is van. Kicsit is tudományos igényű szerzőnek persze illik állást foglalnia valamelyik nézőpont mellett, illetve törekednie valamiféle integrációra, ha nem akarja "bölcsész-módra" megtűrni (netán ünnepelni) az elméletében éktelenkedő ellentmondásokat. Szerencsére ezzel Garai sem marad adósunk, sőt az "emberi természet" különböző felfogásait igen szellemes módon egyezteti össze: az ember természete kölcsönhatásban áll az őt körülvevő társadalom szerkezetével. Az ideáltipikus piacgazdaságban élő embereket eszerint például a behaviorista pszichológia írja le a legjobban, vagyis viselkedésüket a környezet hatásai és az elérhető jutalmak (a haszon) határozzák meg. Más társadalmi rendszerben azonban az emberek pszichológiája is más lesz.

Az emberi tényező óriási szerepét a gazdaságban mi sem igazolja jobban, mint az, hogy tőkeként számolhatunk vele. Talán ez a legérdekesebb gondolat a könyv második részében, amely bizonyos speciális kérdésekkel és az elmúlt időszak gazdaságpszichológiai szempontú elemzésével foglalkozik. A képesség (illetve az ember, aki hordozza) legalább olyan értékes és fontos, mint a gépek vagy a nyersanyagok. Meg kell termelni (oktatással), karban kell tartani (egészségügyi rendszerrel), telepíteni és üzemeltetni kell (vagyis lakásra és kultúrára van szüksége). Izgalmas kérdés, hogy ha a fejünkben nemcsak agy, hanem gazdasági tőke is van (ki gondolta volna?), akkor ki a beruházó, ki a tulajdonos és ki élvezi a hasznot, amit ez a tőke létrehoz?

Az érdekes gondolatok és kérdések, valamint a remek példák a könyv erősségei. Kár, hogy nem elég rendszerezett és átfogó jellegű ahhoz, hogy tankönyv is lehessen. Az előadásmód sokszor csapongó, a gondolatmenetek néha nehezen követhetőek. A szerző kimerítő magyarázat helyett gyakran hivatkozik saját korábbi munkáira, amelyeket azonban az Olvasó - főleg, ha laikus - nem feltétlenül ismer. Elsősorban a gazdaságpszichológia iránt érdeklődő szakembereknek (és leendőeknek...) ajánlható, bár a más témákkal foglalkozó pszichológusok, közgazdászok és egyéb értelmiségiek számára is hasznos olvasmány. Igaz, ők valószínűleg jobban örülnének egy inkább "olvasóbarát" könyvnek.

Berkics Mihály
2000. augusztus

 
Oldal tetejére
 
 
 
Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
 
 
Copyright, Pszichológia Online, 2002.